Đại hội Đảng lần thứ nhất: Chống đế quốc, chống chiến tranh

24/01/2020 09:18

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng đề ra 3 nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo toàn dân chống đế quốc, chống chiến tranh.

Chú thích ảnh

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới