Đại hội Đảng III: Lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều thử thách

25/01/2020 13:26

Từ Đại hội lần thứ III đến Đại hội IV (1960-1976), đất nước vừa đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn nhất và tàn bạo nhất của đế quốc Mỹ, vừa xây dựng và bảo vệ miền Bắc XHCN.

Chú thích ảnh

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới