Đại hội Đảng II: Kháng chiến, kiến quốc

24/01/2020 11:19

Đại hội lần thứ II của Đảng quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc.

Chú thích ảnh

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới