Triển khai thực hiện nghị định về quyền tác giả, quyền liên quan

13/04/2018 14:53

Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực quản lý quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực này, trên thực tế còn có nhiều khó khăn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bộ VH,TT&DL

Ngày 11/4, Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 về quyền tác giả, quyền liên quan tại khu vực phía Bắc.

Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/2/2018 (Nghị định 22) của Chính phủ quy định chi tiết mốt số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2018. Nghị định gồm 6 chương, 51 điều. Đối tượng áp dụng nghị định gồm: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan; Tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan; Cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định đã rà soát, cập nhật, sửa đổi lại các điều khoản để phù hợp với quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ và UBND cấp tỉnh; đồng thời bổ sung, sửa đổi, làm rõ một số quy định đã được ban hành trước đây, từ đó giúp việc thi hành Luật Sở hữu trí tuệ được thuận lợi hơn.

Ông Bùi Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, Nghị định 22 có nhiều điểm mới do vậy đề nghị các Sở Văn hóa và Thể thao hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm tới khoản 4, Điều 5 của Nghị định (quy định về trách nhiệm và quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương), trên cơ sở đó tham mưu cho UBND cấp tỉnh triển khai Nghị định tại địa phương. Các địa phương phải có kế hoạch, chương trình hành động và báo cáo hàng năm gửi về Cục. Cục Bản quyền tác giả sẽ có báo cáo, văn bản đôn đốc để tránh trường hợp đề án, chiến lược được ban hành nhưng không được triển khai hoặc triển khai thiếu hiệu quả.

Với Nghị định 22, Chính phủ bỏ quy định Sở Văn hóa và Thể thao hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Nghị định 22 quy định nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Bản quyền tác giả, Văn phòng đại diện của Cục tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, hoặc qua đường bưu điện, không phải qua các sở để chuyển về Cục Bản quyền tác giả như trước. Qua đó, tiết kiệm thời gian, chi phí của người dân, doanh nghiệp.

Điểm mới của Nghị định còn ở việc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến đăng ký Bản quyền tác giả. Cụ thể như giảm thời gian trả kết quả trong trường hợp cấp lại, cấp đổi và giảm bớt các thủ tục về hồ sơ.

Đặc biệt, Nghị định 22 đã dành riêng chương V cho tổ chức đại diện tập thể, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giải, quyền liên quan. Trong đó, Nghị định đã bổ sung quy định về biểu mức tiền nhận bút, thù lao, quyền lợi vật chất (điều 43); Sửa đổi, bổ sung quy định về thu, phân chia tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất (điều 44); Bổ sung quy định về khai thác, sử dụng bản ghi âm, ghi hình (điều 45)… Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn thi hành đối với các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

Bên cạnh việc giới thiệu các nội dung cốt yếu, các điểm mới của Nghị định 22 so với các nghị định về quyền tác giả, quyền liên quan trước đây, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về các thuận lợi, khó khăn, các vấn đề nổi cộm trong việc thực hiện các quy định về quyền tác giả, quyền liên quan tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, trong những năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, với nhiệm vụ đặc biệt được Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để từng bước thực hiện các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực quản lý quyền tác giả, quyền liên quan. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực này, trên thực tế còn có nhiều khó khăn. Nguyên nhân từ nhận thức về các quy định của pháp luật của chủ sở hữu, từ những người khai thác sử dụng. Có những nguyên nhân từ hệ thống pháp luật. Nhiều vấn đề phát sinh trong thực tiễn chưa có quy định, văn bản hướng dẫn thực hiện. Quá trình triển khai, thực hiện còn lúng túng nhất định trong lĩnh vực quản lý đối với vấn đề này... Tại hội nghị, Thứ trưởng đề nghị bên cạnh việc giới thiệu nội dung chính của Nghị định 22, tập huấn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về vấn đề thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, các đại biểu sẽ tích cực trao đổi để hiểu thấu đáo các quy định và đưa nội dung của Nghị định vào cuộc sống./.

Nguồn: dangcongsan.vn

Viết bình luận mới