Đồng bào Công giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

14/09/2018 10:23

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền và đồng bào công giáo với đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”; động viên linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo nâng cao lòng yêu nước, tham gia các phong trào do chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh -  Ảnh: PC

Ngày 12/9, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023 chủ đề "Đồng hành - Hiệp thông - Phục vụ trong hân hoan" đã diễn ra với sự tham dự của 581 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 690.000 linh mục, tu sĩ và giáo dân trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc đại hội, Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2012-2017) nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các tổ chức giáo hội TP Hồ Chí Minh phát triển lớn mạnh không ngừng. Đồng bào Công giáo tích cực thực hiện đường hướng đồng hành với dân tộc, mở rộng các hoạt động từ thiện, bác ái. Các giáo xứ, dòng tu, đoàn thể Công giáo luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, nhất là hoạt động y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo…

Theo Văn kiện Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh có 204 giáo xứ với 235 nhà thờ và hơn 685 nghìn giáo dân (chiếm 8,5% dân số của Thành phố). Nhiệm kỳ qua, đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng với các tầng lớp nhân dân Thành phố tích cực tham gia hưởng ứng  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”; Cuộc vận động “Vì người nghèo”; Phong trào “Người Công giáo tham gia bảo vệ môi trường”; tham gia các công tác từ thiện xã hội…

Theo đó, giai đoạn 2012-2017, các tổ chức giáo hội TP Hồ Chí Minh tích cực thực hiện đường hướng đồng hành với dân tộc,mở rộng các hoạt động từ thiện, bác ái, tham gia vào các lĩnh vực y tế, xã hội, giáo dục, khuyến học, với số tiền gần 352 tỷ đồng và 31.000 lượt người hiến máu nhân đạo…

Với chủ đề “Đồng hành, hiệp thông, phục vụ trong hân hoan”, Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ VIII đặt ra các mục tiêu trong 5 năm tới như: Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, phấn đấu đưa phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo”, nỗ lực “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; tập trung củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, triển khai rộng rãi việc học giáo huấn của Giáo hội về con người liên quan tới gia đình, giới trẻ và xã hội…

 
Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII - Ảnh: PC

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều khởi sắc, với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng bào Công giáo đã cùng các tầng lớp nhân dân Thành phố vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết và tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội phát động, góp phần quan trọng vào sự ổn định, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố.

Trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và đồng bào công giáo với đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”; động viên linh mục, tu sĩ, đồng bào Công giáo thành phố nâng cao lòng yêu nước; tích cực tham gia các phong trào do chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết công giáo Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, cổ vũ tinh thần yêu nước của đồng bào Công giáo gắn với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào công giáo, đặc biệt là đồng bào công giáo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã hiệp thương cử 100 đại biểu là những linh mục, tu sĩ và giáo dân tiêu biểu tham gia vào Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018-2023, cử 27 đại biểu tham gia Ban Thường vụ. Linh mục Phan Khắc Từ tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2018-2023./.

Nguồn dangcongsan.vn

Viết bình luận mới