UBND tỉnh sơ kết hai năm chương trình phát triển hạ tầng du lịch 2016-2020

11/10/2018 14:53

Sáng nay 11 tháng 10, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết hai năm chương trình hành động số 59 của UBND tỉnh về Phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp để phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình hành động của UBND tỉnh về phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển hạ tầng du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy ngành du lịch địa phương ngày càng phát triển…Phân tích và làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình hành động về phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các, các ngành tiếp tục chủ động, phối hợp thực hiện tốt các giải pháp của chương trình, trong đó chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch; triển khai và thực iện đề án phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, quy hoạch xây dựng khu, điểm du lịch v.v…

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch; công tác đào tạo nguồn nhân lực; công tác xúc tiến thương mại, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch An Giang… góp phần tạo động lực đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Đức Hải - Thanh Giang

 
Viết bình luận mới