UBND tỉnh sơ kết hai năm chương trình phát triển hạ tầng du lịch 2016-2020

11/10/2018 10:25

Sáng nay 11-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện chương trình hành động số 59 của UBND tỉnh về Phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, việc đầu tư phát triển hạ tầng du lịch là một trong những yếu tố qua trọng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các huyện, thị, thành có các khu, điểm du lịch trọng điểm về du lịch tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế trong phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh thời gian qua, từ đó đề xuất các giảii pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo, giúp lãnh đạo tỉnh có những định hướng phù hợp, sát thực tế để đẩy nhanh thực hiện chương trình hành động số 59 của UBND tỉnh về Phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 góp phần đưa ngành du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thực hiện chương trình hành động số 59 của UBND tỉnh về Phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025, tỉnh An Giang đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư, lập danh mục kêu gọi đầu tư … qua đó đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược đến khảo sát đầu tư dịch vụ phát triển du lịch. Toàn tỉnh đã thu hút đầu tư 10 dự án, trong đó có 3 dự án là các nhà hàng, khách sạn và 7 dự án du lịch với tổng vốn đăng ký 3.719 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, tỉnh đã và đang đầu tư kết nối các tuyến du lịch đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh và kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, như trục quốc lộ 91 từ Cần Thơ - Long Xuyên qua địa bàn Châu Đốc, cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tuyến đường tỉnh 55A, huyện Tịnh Biên; các tuyến đường nội ô Châu Đốc. Kết nối giao thông các điểm, cụm du lịch huyện Tri Tôn - Tịnh Biên; Khu du lịch di tích Óc Eo - Núi Sập; các đường tỉnh lộ 948, 945, quốc lộ 91C, N1..

Trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước tập trung đầu tư các dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu du lịch phát triển du lịch với tổng nguồn vốn 3.826 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 2.182 tỷ đồng, vốn trái phếu Chính phủ và vốn ngân sách trung ương 2.454 tỷ đồng. Hạ tầng thông tin, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, khoa học và công nghệ phục vụ phát triển du lịch tiếp tục được quan tâm đầu tư; an ninh trật tự, môi trường, cảnh quan thiên nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch...tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh từng bước được cải thiện góp phần nâng cao hình ảnh du lịch An Giang trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đức Hải - Thanh Giang

Viết bình luận mới