Tri Tôn họp mặt mừng Tết Chol Chnam Thmay

14/04/2018 16:25

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Men Sây Ma biểu dương những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ người dân tộc Khmer, các sư sãi, à cha và đồng bào Khmer đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Qua đó, mong muốn đồng bào Khmer ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng vùng đồng bào dân tộc ngày càng phát triển.

Là địa phương có gần 40% dân số là đồng bào Khmer, huyện Tri Tôn luôn chú trọng thực hiện các chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.

 Năm 2017, huyện đã hỗ trợ đất ở cho 98 hộ; xây dựng 9 lò hỏa táng tại các chùa Khmer, nâng số chùa có lò hỏa táng lên 33 chùa; cấp 31.877 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào Khmer… với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

 

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới