Tổng kết công tác sản xuất lúa giống giai đoạn năm 2016 – 2018

07/12/2018 16:51

Giai đoạn 2016 – 2018 hoạt động nhân giống lúa ở An Giang tiếp tục phát triển ổn định đáp ứng tốt nhu cầu giống cho sản xuất của nông dân trong tỉnh và các tỉnh thành lân cận.

Từ năm 2016 đến năm 2018 tỉnh An Giang có hơn 170 tổ sản xuất lúa giống với diện tích 30 ngàn ha mỗi năm, đáp ứng 90% lượng giống cung cấp cho nông dân của tỉnh. Sản lượng lúa giống sản xuất hàng năm đạt trên 190 ngàn tấn, với các giống sản xuất chính là: OM 4218, OM 6976, OM 4900, OM 5451… Để sản xuất lúa giống đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang thành lập Trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm giống nông nghiệp thực hiện vai trò kiển tra chất lượng hạt giồng theo tiêu chuẩn qui định; tổ chức 134 lớp tập huấn kỹ thuật chọn tạo giống cho nông dân, các tổ liên kết sản xuất giống.

Năm 2019 công tác sản xuất giống sẽ tiếp tục được giám sát nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng tốt hơn như cầu về giống cho nông dân sản xuất, kết hợp các viện trường chọn tạo lai giống mới chất lượng, tập huấn kỹ thuật chọn tạo giống, kiến thức mới về công tác sản xuất kinh doanh giống cho nông dân tổ giống, tối thiểu diện tích sản xuất giống hàng năm là 22.000ha.

Nguyễn Hậu

Viết bình luận mới