Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

13/03/2018 13:29

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý thuế, ngành thuế tỉnh quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai, giải đáp kịp thời các chính sách thuế mới đến người nộp thuế (NNT). Qua đó, giúp các doanh nghiệp (DN), NNT hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển…

Năm 2017, ngành thuế tỉnh đã phối hợp các cơ quan truyền thông như: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang và Trang thông tin điện tử của Cục Thuế đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền. Qua đó, đã thực hiện 534 tin, bài viết, phóng sự truyền hình, tin phát thanh để tuyên truyền kịp thời tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phổ biến cho NNT nắm bắt nhanh chóng chính sách pháp luật thuế mới ban hành; tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ của toàn ngành thuế, bám sát chỉ đạo của ngành và địa phương. Trong đó, tập trung vào những nội dung về cải cách hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, nhà đầu tư.

Đặc biệt, tuyên truyền cho NNT hiểu rõ về vai trò của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường trong hoạt động tư vấn về mức thuế của hộ kinh doanh, nhằm bảo đảm pháp luật thuế được thực hiện công bằng, hợp lý…

 

Hướng dẫn người dân làm thủ tục kê khai thuế

Đi đôi với công tác tuyên truyền, các hình thức hỗ trợ cho NNT cũng được ngành thuế tỉnh đẩy mạnh thực hiện, bằng nhiều hình thức hỗ trợ như: qua điện thoại đường dây nóng, tại cơ quan thuế, bằng văn bản, tại các hội nghị đối thoại, tập huấn… Qua đó, kịp thời giải đáp, tháo gỡ nhiều vướng mắc, khó khăn của NNT, từng bước tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức, DN chấp hành tốt pháp luật thuế.

Năm 2017, ngành thuế tỉnh đã tổ chức 45 cuộc đối thoại với gần 3.360 DN trên địa bàn tỉnh, trả lời bằng bản và qua thư điện tử 176 trường hợp vướng mắc của NNT liên quan đến các vấn đề: cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng, ưu đãi thuế thu nhập DN theo địa bàn, xác định mức thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên… Hầu hết các trường hợp giải đáp chính sách thuế đều được các tổ chức, cá nhân thông suốt và đồng tình.

Với phương châm “Đồng hành cùng NNT”, ngành thuế tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách, thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, hỗ trợ NNT bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả với từng nhóm NNT.

Hàng năm, Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều hội nghị đối thoại, tuyên dương DN hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Năm qua, toàn tỉnh có trên 350 DN thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2016 được các cấp khen thưởng, gồm: 7 Bằng khen của Bộ Tài chính, 36 Bằng khen của UBND tỉnh, 45 Giấy khen của Tổng cục Thuế và 264 Giấy khen của Cục Thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế tỉnh quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Công tác giải quyết thủ tục mua hóa đơn, các chính sách hoàn thuế, miễn giảm thuế đều được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đúng thời gian.

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao, ngành thuế tỉnh tiếp tục duy trì công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các loại thuế mới, những chính sách, thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế đối với NNT.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động đối thoại với DN, NNT nhằm nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của DN về chính sách thuế.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc minh bạch thông tin quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, từng bước hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

 

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới