Quỹ hỗ trợ nông dân tạo việc làm và thu nhập cho nông dân

11/10/2018 10:27

Tính đến thời điểm này, nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân huyện Chợ Mới đang quản lý trên 5 tỷ 500 triệu đồng, trong đó Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác trên 2 tỷ 540 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trên 1 tỷ đồng và nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện gần 2 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn, Hội Nông dân huyện và tỉnh đã giải ngân cho 20 dự án với 250 hội viên nông dân vay để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tùy theo dự án, mỗi chu kỳ vốn vay từ 12 đến 24 tháng, với số tiền từ 20 đến 30 triệu đồng/hộ để chăn nuôi, làm vườn, trồng rau màu… Qua khảo sát, các hộ đều sử dụng vay vốn đúng mục đích và đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn.

Để nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay, các cấp Hội nông dân huyện Chợ Mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nguồn quỹ và các nguồn vốn khác của Hội, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay trong hội viên, giải quyết công ăn việc làm, giúp hội viên có thêm thu nhập vươn lên ổn định cuộc sống.

Đức Hải - Thanh Giang

 
Viết bình luận mới