Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì hội đồng thẩm định xem xét công nhận xã nông thôn mới năm 2018

09/11/2018 15:51

Sáng nay 09/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xem xét công nhận xã nông thôn mới năm 2018.

Theo báo cáo của đoàn thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, hiện nay 6 xã nằm trong lộ trình xét công nhận xã nông thôn mới năm 2018 là xã Tân An, thị xã Tân Châu, xã Vọng Thê và Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, xã Long Kiến và Tấn Mỹ huyện Chợ Mới đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh An Giang. Theo đó các xã đã thực hiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn xã nông thôn mới theo Quyết định 2540 của Thủ Tướng Chính Phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư khẳng định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, làm thay đổi bộ mặt nông thôn khởi sắc vươn lên, tất cả phục vụ cho người dân nên phải chú ý lấy sự hài lòng cùa người dân là trên hết. Thời gian tới tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác xây dựng nông thôn mới, các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra nhắc nhở người dân duy trì và nâng cao kết quả đạt được thời gian qua. Các địa phương được xem xét công nhận cần khắc phục các nội dung mà đoàn thẩm định đã góp ý như cảnh quan môi trường; vệ sinh các tuyến đường, chợ, cụm dân cư; địa phương tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng các tiêu chí, đồng thời có kế hoạch giữ vững và nâng chất các tiêu chí và chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Tại cuộc họp, thành viên hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu kín xem xét công nhận 6 xã nói trên đạt chuẩn các tiêu chí và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, kết quả có 100% phiếu đồng thuận công nhận.

Nguyễn Hậu

Viết bình luận mới