Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra nông thôn mới xã Lương Phi

09/11/2018 15:54

Chiều ngày 8/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư cùng đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Lương Phi, huyện Tri Tôn.

Xã Lương Phi có 8 ấp, trong đó 03 ấp có đông đồng bào khmer sinh sống, kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân đến nay xã Lương Phi đạt 15 tiêu chí, 44 chỉ tiêu. Còn 4 tiêu chí và 5 chỉ tiêu chưa đạt là trường học đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo, có hợp tác xã hoạt động theo luật hợp tác xã, cảnh quan xanh sạch đẹp, thu gom xử lý chất thải, nước thải theo quy định. Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 51 tỷ 540 triệu đồng. Ngân sách trung ương và địa phương hỗ trợ 83,51%, còn lại là vốn doanh nghiệp, nhân dận đóng góp.

Tại buổi làm việc với UBND xã Lương Phi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu xã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân liên kết hình thành các hợp tác xã trồng dược liệu, chăn nuôi heo, nấu đường thốt nốt. Thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trường học, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Xã cần giới thiệu việc làm cho lao động tại trại heo Việt Thắng đã được thành lập ở địa phương. Các đoàn thể, mặt trận tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên hội viên và nhân dân vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, phấn đấu đến tháng 6/2019 Lương Phi sẽ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Châu Phong (Tri Tôn)

Viết bình luận mới