MTTQVN TỈNH CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2563 – DƯƠNG LỊCH 2019

16/05/2019 15:58

Ngày 16-05, ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang cùng Đoàn đại biểu đại diện các tổ chức chính trị xã hội, các dân tộc, tôn giáo đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 – Dương lịch 2019.

Thay mặt Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chúc toàn thể các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị tăng ni và bà con phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đón mùa Phật đản vui tươi, an lành, hạnh phúc. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, An Giang có 11 tôn giáo được Nhà nước công nhận với 15 hệ phái. Thời gian qua, các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã cùng đoàn kết, có nhiều đóng góp được Trung ương, Tỉnh ủy đánh giá rất cao, trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các vị tăng ni, Ban Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phật tử tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp sức, đồng lòng thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa quê hương An Giang ngày càng phát triển.

                                                                        Hoàng Tuấn – Ngọc Thiệu

Viết bình luận mới