Lễ ra mắt Hội quán GAP Cù Lao Giêng

09/11/2018 15:53

UBND xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới đã tổ chức lễ ra mắt Hội quán GAP Cù lao Giêng ở xã Bình Phước Xuân.

Hội quán GAP Cù lao Giêng là tổ chức mang tính tự nguyện của những người có cùng mục đích và nguyện vọng hỗ trợ, chia sẻ nhau thông tin sản xuất nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Đây còn là kênh liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp thu mua nông sản. Hội quán  GAP Cù lao Giêng có 36 thành viên tham gia. Đây là những nông dân cần cù, năng động, sáng tạo, tâm huyết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, biết gắn những hoài bão cá nhân với mục tiêu chung của Hội quán và cộng đồng xã hội. Hàng tháng Hội quán tổ chức họp lệ thường kỳ để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, gắn kết quan hệ làng xóm.

Đức Hải

Viết bình luận mới