Họp Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026)

21/02/2021 17:38

Sáng 19-2, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức họp để cho ý kiến các nội dung liên quan việc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu được triển khai một số nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026); thảo luận, đề xuất triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân khẳng định công tác bầu cử cần thực hiện vừa khẩn trương, vừa chất lượng, theo đúng luật và thời gian quy định, lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu đại diện cho nhân dân, vì vậy nên cân nhắc kỹ lưỡng, đầy đủ, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử thành công.

Việc chuẩn bị công tác bầu cử phải thực hiện đúng các quy định; trong chuẩn bị nhân sự cần thực hiện công khai, minh bạch, nghiêm túc, đảm bảo đủ thành phần; chuẩn bị tốt để việc tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh thành công, đúng luật và dân chủ, không để xảy ra sơ suất.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, việc bầu cử sẽ gặp khó khăn do tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, yêu cầu có phương án đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia bầu cử; giám sát việc triển khai công tác bầu cử ở các huyện, xã. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa Ủy ban Bầu cử và Ban Chỉ đạo Bầu cử; làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử; công tác hiệp thương theo quy định, đảm bảo cơ cấu, chất lượng nhân sự, đảm bảo đúng quy trình và dân chủ.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, cổ động trong bối cảnh mới, phương thức mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và công nghệ thông tin, để cuộc bầu cử là “Ngày hội của toàn dân”; các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình, đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an ninh mạng, các thế lực thù địch chống phá liên quan đền bầu cử

Nguồn: baoangiang.com.vn