HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2019

13/03/2019 15:58

Sáng nay, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019 với 63 tỉnh, thành trong cả nước, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu An Giang có ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm của UBMTTQ các cấp là việc tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc VN các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thức IX; tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.v.v…

Đến nay, cả nước có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn đã tổ chức Đại hội; cấp huyện đã có 19/712 đơn vị tổ chức Đại hội điểm. Riêng tại Angiang đến nay đã có 98/156 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội, trong đó huyện Châu Thành đã Đại hội cấp huyện xong, dự kiến Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ được tổ chức vào tháng 07.

Huỳnh Lộc

 
Viết bình luận mới