Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại xã Phú Hiệp

07/11/2018 15:27

Sáng ngày 07/11, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh An Giang do đồng chí Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2018.

Trong năm qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội của xã Phú Hiệp có bước phát triển đáng kể, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.478 hecta, đạt 100% so với KH; thu ngân sách đạt trên 4 tỷ 700 triệu đồng, tổng chi ngân sách trên 04 tỷ 500 triệu đồng; thu nhập đầu người ước đạt 37 triệu đồng/người/năm. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường được quan tâm. Văn hoá xã hội được đầu tư phát triển; Chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được duy trì và đạt chất lượng cao; Công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả, đến ney tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 82% so dân số; Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh quốc phòng được giữ vững...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà xã Phú Hiệp đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị xã chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn, nhất là cán bộ ở bộ phận một cửa thường xuyên trao dồi đạo đức, phải nắm vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ. Quan tâm tạo điều kiện để nhân rộng phát triển mô hình kinh tế mới có hiệu quả; tăng cường tuyên truyền người dân năng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên người nhất là bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế…

Nguyễn Thắng

Viết bình luận mới