Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổng kết hoạt động Hội 2018

06/12/2018 17:46

Sáng ngày 6/12, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức tổng kết hoạt động Hội năm 2018, đánh giá 3 năm thực hiện đề án 1019. Ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Trung ương Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng đại diện Bộ lao động, Thương binh và Xã hội, các cấp Hội trong cả nước về dự.

Năm 2018, tổ chức Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam các cấp đã vận động được tiền và hiện vật quy tiền được  591 tỷ đồng; trong đó, 85% là nguồn vận động trong nước, An Giang là 1 trong số tỉnh hội có kết quả vận động khá cao. Từ nguồn quỹ vận động được, các cấp hội đã thực hiện 6 chương trình trọng tâm và tổ chức trợ giúp cho hơn 4,1 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác với giá trị 540 tỷ đồng.

Với mục tiêu thực hiện ngày càng tốt hơn quyền lợi người khuyết tật, tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội, sau 3 năm triển khai thực hiện, đề án 1019 đã góp phần nâng cao cuộc sống cho người khuyết tật thông qua 8 hoạt động chính như: phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật mắt và cung cấp các dụng cụ trợ giúp; trợ giúp tiếp cận giáo dục; dạy nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật; trợ giúp tiếp cận và sử dụng các công trình xây dựng; trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; trợ giúp tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ người khuyết tật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao nhận thức, năng lực chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật và giám sát đánh giá.

Năm 2019, các cấp hội tiếp tục tăng cường vận động sự đóng góp từ các nguồn lực xã hội, để chăm lo cho nhiều đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đố tượng yếu thế trong xã hội;…

Tổng kết hoạt động năm 2018 và 3 năm thực hiện, đề án 1019, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng 383 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam.

                                                                                      Huỳnh Lộc

Viết bình luận mới