HĐND TP CHÂU ĐỐC TRIỆU TẬP KỲ HỌP LẦN THỨ BẤT THƯƠNG

15/03/2019 15:53

Ngày 15/3/2019, Thường trực HĐND thành phố Châu Đốc triệu tập kỳ họp thứ 9 bất thường HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016- 2021 để xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc .

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với ông Cao Xuân Bá; Thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự, bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đối với ông Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc. Các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận thống nhất nội dung tờ trình và tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, đắc cử chức Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND thành phố và trên cương vị mới, với trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và nhân dân thành phố, ông hứa luôn tận tâm, tận lực, không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi lý luận gắn với thực tiễn, hết lòng hết sức vì sự nghiệp phát triển chung của thành phố Châu Đốc, xứng đáng với lòng tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố.

Vân Anh (Đài truyền thanh thành phố Châu Đốc)

 
Viết bình luận mới