HĐND TỈNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ Y TẾ

15/03/2019 15:56

Ngày 15/3, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát Sở Y tế về kết quả thực hiện Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý; kết quả thực hiện Đề án sáp nhập trung tâm y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố thành Trung tâm y tế huyện, thành phố.

Việc tổ chức thực hiện giám sát nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện chính sách, pháp luật đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước do địa phương quản lý và việc thực hiện Đề án sáp nhập Trung tâm Y tế huyện, thành phố và Bệnh viện đa khoa huyện, thành phố thành Trung tâm Y tế huyện, thành phố. Cũng qua giám sát giúp Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh nắm bắt những tồn tại, vướng mắc qua triển khai thực hiện Quyết định số 36 của UBND tỉnh, nhất là dư luận xã hội từ khi áp dụng mức giá khám, chữa bệnh theo Quyết định 36, từ đó đề xuất, kiến nghị cần thiết để các sở, ngành, địa phương quan tâm hơn nữa việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này

Trước đó, từ ngày 12/3 đến 14/3/2019, Đoàn đã tiến hành giám sát các nội dung này tại Trung tâm y tế các huyện An Phú, Châu Thành và thành phố Châu Đốc.

Lê Văn

 
Viết bình luận mới