GỠ KHÓ TÍN DỤNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU VAY VỐN CHÍNH SÁCH

15/08/2019 15:40

Chiều nay 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách quý III 2019.

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn tiếp theo, đến thời điểm hết quý II-2019, nguồn vốn hoạt động của hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang hơn 3.075 tỷ đồng, đạt 96,9% chỉ tiêu được giao. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang đạt hơn 3.069 tỷ đồng (tăng gần 158 tỷ đồng so năm 2018) với hơn 159 ngàn hộ còn dư nợ. Chất lượng tín dụng cũng được cải thiện với nợ quá hạn, khoanh nợ chỉ khoảng 146 tỷ đồng, chiếm 4,76%.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đặt ra nhiều vấn đề để các cấp, sở ngành chung tay với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giải quyết, như: vấn đề cho vay xuất khẩu lao động phải có định hướng chiến lược. Nâng chất tổ tín dụng từ đội ngũ con người đến hoạt động triển khai sử dụng đồng vốn hỗ trợ đúng mục đích và sử dụng có hiệu quả. Lồng ghép việc sử dụng đồng vốn vay với hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất, canh tác của người dân.

Hải Thư 

Viết bình luận mới