GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

19/06/2019 16:42

Sáng nay 19-06 tại thành phố Long Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị giao ban công tác Mặt trận 06 tháng đầu năm 2019 Cụm thi đua các tỉnh Nam Sông Hậu và bàn giải pháp triển khai chương trình công tác Mặt trận 06 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam 06 tỉnh trong Cụm thi đua Nam Sông Hậu gồm An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và Hậu Giang đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019.

Từ nay đến cuối năm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam 06 tỉnh trong Cụm thi đua tập trung chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Mặt trận cấp tỉnh, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể thành viên đảm bảo hoạt động hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn cho cán bộ Mặt trận; phối hợp triển khai tốt các hoạt động tuyên truyền, định hướng tuyên truyền cho Mặt trận các cấp, lắng nghe, tổng hợp ý kiến của nhân dân để đề xuất với Đảng, chính quyền; Tập trung thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quỹ Vì người nghèo”, thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, tạo nguồn lực để chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời những hộ bị thiên tai, triển khai lòng ghép các phong trào thi đua yêu nước với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Hệ thống Mặt trận tích cực tham gia công tác phòng chống tham nhũng, triển khai nội dung giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc nêu gương của đảng viên, v.v…

Hoàng Tuấn

Viết bình luận mới