Đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

12/07/2018 07:02

Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, thời gian qua, công tác dân vận đã được các cấp chính quyền trong tỉnh chú trọng, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Tập trung hướng về cơ sở

6 tháng đầu năm 2018, hệ thống dân vận các cấp tích cực tham mưu cấp ủy chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Phối hợp các ngành chức năng theo dõi, nắm tình hình đời sống Nhân dân, tình hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết, hỗ trợ kịp thời, thỏa đáng.

 

Quan tâm, chăm lo lợi ích Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Quan tâm, chăm lo lợi ích Nhân dân là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Thấm nhuần và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đã tập trung hướng mạnh về cơ sở, bám sát thực tiễn, vận động Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản phẩm GRDP đạt 6% (cao hơn 0,5% so cùng kỳ năm 2017). Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới - văn minh đô thị” được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân ngày càng nâng lên.

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Phú Tân, thực hiện Năm dân vận chính quyền, năm 2018, huyện Phú Tân tập trung vào việc lắng nghe, xem xét mức độ hài lòng của người dân ở các cơ quan công quyền. Theo đó, huyện Phú Tân đã triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền huyện Phú Tân lắng nghe ý kiến người dân”. Một tháng, huyện thực hiện 2 đoàn (do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn), mỗi đoàn đến 1 xã để lắng nghe ý kiến của người dân. Đây là mô hình rất hiệu quả, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những bất cập, bức xúc của người dân. Qua đó, tạo niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Quan tâm, chăm lo lợi ích Nhân dân

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận được nâng lên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được đổi mới, quan tâm ban hành nhiều chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Theo Ban Dân vận Huyện ủy An Phú, với đặc thù huyện biên giới, thời gian qua, địa phương rất chú trọng, thực hiện tốt công tác dân vận đối với Nhân dân vùng giáp biên tuân thủ theo chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đi đôi với công tác dân vận, địa phương rất quan tâm, chăm lo cho cuộc sống Nhân dân vùng biên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, tình hình an ninh biên giới luôn ổn định.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Tiếc Hùng cho rằng: “Công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay có nhiều khó khăn. Do đó, để công tác dân vận căn cơ, hiệu quả hơn, cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng xây dựng, nâng chất đội ngũ cán bộ dân vận; nâng cao nhận thức, kỹ năng, trình độ vận động Nhân dân của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận, vận động quần chúng trong tình hình mới. Ban Dân vận các cấp phải bám sát nội dung chương trình hành động của cấp ủy Đảng, nội dung chương trình phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền để chủ động tham mưu cấp ủy Đảng thực hiện công tác vận động và chăm lo lợi ích của Nhân dân, xem đây là nội dung chủ yếu trong hoạt động của mình.”

Song song đó, thường xuyên tìm hiểu tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và chủ động đề xuất cấp ủy có chủ trương, biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Có như vậy, công tác dân vận mới đạt hiệu quả, thực chất hơn, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 

Nguồn: baoangiang.com.vn

Viết bình luận mới