ĐẢNG ỦY BĐBP TỈNH SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

16/05/2019 16:00

Ngày 16/5, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2019.

Thực hiện cuộc vận động, trong 05 năm qua, đã tạo chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị; trách nhiệm, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của bộ đội ngày càng được nâng lên, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Trong đó, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ trì các cấp được phát huy, hàng năm 100% cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua cuộc vận động và thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969 - 02/9/2019), Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2014-2019) của Đảng ủy Lữ đoàn 962 (QK9) cho thấy, Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến mới về nhận thức và hành động, toàn Đảng bộ không có trường hợp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; từng bước hình thành được chuẩn mực đạo đức, lối sống tích cực, lành mạnh trong đơn vị. Qua cuộc vận động có nhiều sáng kiến và cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, như sáng kiến “nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động bơm chống chìm trên tàu”, sáng kiến “Giá súng đa tác dụng trên tàu”, cải kiến “máy nạp đạn súng AGS-17 trên tàu ST-175” và “cải tiến rọ cứu hộ cứu nạn trên tàu”…, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ.

Đảng ủy Lữ đoàn đã khen thưởng cho 08 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động.

                                                         Phước Út + Thành Tâm (Lữ đoàn 962)

Viết bình luận mới