ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN TRI TÔN

19/06/2019 16:45

Hôm nay (19/6), Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tri Tôn lần thứ III năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của Vụ Trưởng Vụ địa phương III - Ủy ban dân tộc Huỳnh Thị SôMaLy, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh - Phó Trưởng Ban chỉ đạo đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng cùng 150 đại biểu chính thức.

5 năm qua, cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông thương trao đổi hàng hóa; các công trình trạm y tế được nâng cấp, sữa chữa đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh tuyến cơ sở; 100% đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn được mua thẻ bảo hiểm y tế; phần lớn các khóm, ấp nơi đồng bào dân tộc sinh sống có nhà trẻ, trường mẫu giáo, các xã đều đã có trường cấp I, II; nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo được xây mới và sữa chữa khang trang; sản xuất dần dần phát triển, đa số đồng bào biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, số hộ sản xuất, kinh doanh khá, giỏi ngày một tăng, nhiều hộ trở thành những tấm gương tiêu biểu. Từ đó, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, hàng năm trung bình tỷ lệ hộ nghèo huyện giảm 3,05%. Đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận theo Đảng, tích cực tham gia xây dựng quê hương Tri Tôn ngày càng phát triển.

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, đại hội đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách dân tộc gắn với việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, nhất là các xã, ấp đặc biệt khó khăn, xã biên giới, phấn đấu giảm hộ nghèo bình quân 4%/năm; tăng cường tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đồng bào dân tộc, nhất là các hộ nghèo; đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện cho con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi đều được đến trường, hạn chế đến mức thấp nhất học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử 19 đại biểu tham dự đại hội cấp tỉnh. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã được khen thưởng.

Huỳnh Chí

Viết bình luận mới