CỤM KHỐI CẢNH SÁT KÝ KẾT THI ĐUA

14/03/2019 18:05

Ngày 13/3, 13 đơn vi thuộc Cụm thi đua số 2 Khối Cảnh sát, tổ chức ký kết giao ước thi đua phong trào “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019.

Với phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong cụm thi đua tiếp tục thực hiện đạt mục tiêu đảm bảo giữ vững An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảng, chính trị trong Công an nhân dân. Phong trào thi đua phải cụ thể hóa, thiết thực, sát với thực tế và phù hợp với từng lực lượng, tùng lĩnh vực công tác và được triển khai đến từng cán bộ, chiến sĩ. Qua phong trào, nhằm phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, sáng kiến kết thúc phong trào thi đua có cơ sở tổng kết rút ra những kinh nghiệm hay, mô hình mới, kịp thời đề xuất khen thưởng để động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                                                              Huỳnh Lộc

Viết bình luận mới