Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chủ trì hội nghị tổng kết 20 năm Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997-2017)

10/08/2018 14:35

“Trong những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách mở cửa hội nhập của Đảng và Nhà nước ta, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu, khu vực biên giới An Giang ngày càng tăng, do đó tình hình trên biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động các loại tội phạm ngày càng nhiều với các thủ đoạn tinh vi và xảo huyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP

Mặc dù tình hình có nhiều biến động, song dưới sự lãnh đạo thường xuyên trực tiếp của UBND tỉnh, cùng với quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương, nhất là Bộ Tư lệnh Bội đội Biên Phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh Quân khu 9, đồng thời các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, các lực lượng (nhất là BĐBP), nhân dân trong tỉnh An Giang nói chung và khu vực biên giới nói riêng đã nêu cao vai trò trách nhiệm nên việc triển khai thực hiện Pháp lệnh BĐBP và các văn bản pháp luật có liên quan đã kịp thời thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh” - Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại hội nghị tổng kết 20 năm Pháp lệnh BĐBP (1997 – 2017) tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh sáng ngày 10/8/2018. 

Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng được Quốc hội thông qua và có hiệu lực ngày 7/4/1997, đây là cơ sở pháp lý quan trọng, xác định Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xác định rõ, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của BĐBP trong quản lý Nhà nước về bảo vệ biên giới …

20 năm qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục, pháp luật các cấp, các ngành của tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp lệnh BĐBP, các văn bản pháp luật liên quan được gần 9.600 buổi, cho trên 350 ngàn lượt người tham dự; xây dựng 18 cụm Pano, 97.600 tờ áp phích, tờ rơi, đĩa DVD. Tổ chức thi tuyên truyền pháp luật, thi tìm hiểu luật biên giới quốc gia cho cán bộ, nhân dân địa bàn biên giới; tổ chức biểu diễn văn nghệ, chiếu phim; xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang… qua đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân vùng biên giới.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh An Giang triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân; Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đến nay, có 399 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc; 855/855 hộ dân có đất sản xuất sát biên giới, tự nguyện ký kết với BĐBP và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới. BĐBP tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Các cấp chính quyền và BĐBP tỉnh đã quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các lực bảo vệ biên giới phía Campuchia đối diện trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mộc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trao đổi thông tin, tình hình và giải quyết các vấn đề xảy ra có liên quan đến hai bên biên giới, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đảm bảo phù hợp với luật pháp mỗi nước và các văn bản hai bên tham gia ký kết; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển.

Tuy nhiên, thời gian qua Pháp lệnh BĐBP có những vướng mắc, bất cập trong thi hành: Trên thực tế, BĐBP đang thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan đến an ninh quốc gia, mặc dù ở một số văn bản pháp luật liên quan có đề cập đến nhiệm vụ của BĐBP, nhưng chưa quy định cụ thể để thực sự là lực lượng làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích quốc gia trên biên giới và tại các cửa khẩu như: tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ rừng…Chưa có văn bản pháp luật quy định, phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ tại các khu kinh tế cửa khẩu biên giới, dẫn đến chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của các lực lượng trên cùng địa bàn…

Ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh biểu dương những nổ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các lực lượng, các tổ chức quần chúng và nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là BĐBP tỉnh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các cấp, các ngành, BĐBP tỉnh tiếp tục thi hành Pháp lệnh BĐBP để tăng cường hiệu lực Nhà nước về quản lý biên giới quốc gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 21 cá nhân có thành tích trong thực hiện pháp lệnh BĐBP 1997 – 2017./.

 

Phước Út

Viết bình luận mới