Bế mạc kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khoá IX

07/12/2018 16:49

Qua 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh An Giang khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc, Chiều ngày 7/12 kỳ họp tiến hành bế mạc.

Kỳ họp đã xem xét, đánh giá những kết quả đạt được, những việc chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2018, qua đó đề ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, và một số vấn đề khác có liên quan nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần trách nhiệm với nhân dân và cử tri, HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình kỳ họp. Các đại biểu đã phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận và đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ ra những yếu kém, tồn tại của các ngành, lĩnh vực đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018 và những vấn đề được cử tri trong tỉnh quan tâm.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, sau kỳ họp UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp thu những ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri; sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, địa phương mình; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Kỳ họp đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 29 Nghị quyết trên các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, nhân sự và các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Hà Ngân- Tây Nguyên

 
Viết bình luận mới