BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC DÀNH CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 3)

12/04/2019 16:00

Sáng nay 12/4, Tỉnh ủy An Giang phối hợp Học viện Chính trị khu vực II (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 62 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban ngành cấp tỉnh và huyện (đối tượng 3, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý). Đến dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lớp học diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 08 đến ngày 12/4 với 9 chuyên đề nhằm giúp học viên được định hướng những vấn đề mới, nhất là những nội dung mang tính thời sự, như: phát triển bền vững văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế; vấn đề biến đổi khí hậu - giải pháp thích ứng; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về vấn đề dân tộc, tôn giáo - những vấn đề đặt ra đối với địa phương; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với nông nghiệp công nghệ cao; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới - một số gợi ý cho địa phương; chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền - gợi mở đối với địa phương…

         Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn thông qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ giúp các cán bộ, quản lý xử lý tốt những vấn đề mang tính thực tiễn tại đơn vị, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Anh - Thiện Son

 
Viết bình luận mới