BĐBP AN GIANG SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐIỂM

14/05/2019 16:15

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang vừa tổ chức sơ kết 01 năm xây dựng đơn vị điểm về giáo dục, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn đơn vị. Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cơ sở đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng, duy trì có nền nếp các khâu, các bước; quản lý, dự báo, phân tích, đánh giá, định hướng, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Định kỳ hàng tháng, các cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nền nếp Ngày Chính trị-Văn hóa-Tinh thần, sinh hoạt đối thoại dân chủ, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của bộ đội, từ đó có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, xử lý kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong nội bộ đơn vị. Mặt khác, đơn vị thường xuyên thực hiện Ngày pháp luật; tổ chức quán triệt, thông báo tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật, mất an toàn trong Quân đội, lực lượng BĐBP, đơn vị, để rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ việc vi phạm, mất an toàn có thể xảy ra. Trong công tác giáo dục chính trị, toàn đơn vị đã tổ chức học tập được 17 chuyên đề, giáo dục pháp luật được 09 chuyên đề và tuyên truyền 16 văn bản quy phạm pháp luật khác, quân số tham gia đạt 97%. Duy trì nghiêm các chế độ, điều lệnh, nội quy của cơ quan, đơn vị .v.v.

Hoàng Trân (BĐBP An Giang)

 
Viết bình luận mới