BAN DÂN TỘC TỈNH LÀM VIỆC VỚI HUYỆN CHÂU THÀNH

14/03/2019 18:04

Ngày 14/3, tại huyện Châu Thành, Đoàn công tác của Ban dân tộc tỉnh đã có buổi làm việc với phòng dân tộc huyện Thoại Sơn và huyện Châu Thành về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn.

Năm 2018, huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn đã tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và quan tâm chăm lo chính sách dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào các dân tộc giao lưu, sinh hoạt văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, sản xuất kinh doanh, làm kinh tế xóa đối giảm nghèo. Qua đó, giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu hơn việc tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng giữa các dân tộc. Từ đó, đồng bào các dân tộc có nhiều nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Qua báo cáo công tác dân tộc của 2 huyện Châu Thành và Thoại Sơn, ông Men Pholly- Trưởng Ban dân tộc tỉnh, lưu ý thêm một số nội dung về chương trình công tác dân tộc trong thời gian tới là thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc; Đảm bảo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đối với đồng bào các dân tộc tại địa phương./.

                                                                                      Minh Thiện

Viết bình luận mới