An Giang triển khai các dự án ưu tiên trong năm 2019 theo“Đề án An Giang điện tử”

08/02/2019 15:40

Thực hiện theo Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ “về phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam, giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030”, Công văn số 58 của Bộ Thông tin và Truyền thông “về việc hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về Công nghệ thông tin và Truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam”, An Giang đã và đang tích cực triển khai Đề án An Giang điện tử giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030.

Trong năm 2019, An Giang sẽ triển khai các dự án ưu tiên như: Đầu tư nâng cấp trung tâm dữ liệu của tỉnh, hình thành Trung tâm Điều hành đô thị thông minh đáp ứng nhu cầu triển khai Đề án; Triển khai nền tảng tích hợp chia sẻ cấp tỉnh và triển khai ứng dụng thành phố thông minh trên điện thoại di động cho người dân (triển khai thí điểm tại thành phố Long Xuyên, bước đầu ở mức cung cấp thông tin, tiếp nhận phản ánh); Triển khai Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách trên thiết bị di động (quy mô toàn tỉnh), hệ thống quản lý lưu trú trực tuyến (triển khai tại Long Xuyên và Châu Đốc); Triển khai giải pháp camera thông minh quản lý tập trung (triển khai tại Long Xuyên, Châu Phú) và Trung tâm điều hành an ninh trật tự đặt tại Công an tỉnh phục vụ giám sát, điều hành an ninh trật tự; Triển khai hệ thống phần mềm quản lý y tế cơ sở (quy mô toàn tỉnh); Triển khai Cổng thông tin điện tử giáo dục tích hợp toàn ngành; Triển khai chuỗi giá trong sản xuất nông nghiệp phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản (triển khai tại các huyện có thế mạnh về nông nghiệp như Phú Tân, Chợ Mới, Châu Phú).

Mục tiêu tổng quát của “Đề án An Giang điện tử giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030” là hướng tới mô hình quản trị thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống và điều kiện làm việc của người dân; quản lý đô thị tinh gọn và thông minh hơn; bảo vệ môi trường hiệu quả, đô thị phát triển bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phát triển kinh tế đô thị; dịch vụ công nhanh chóng và thuận tiện; tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, đưa An Giang trở thành tỉnh phát triển có vị thế xứng tầm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

                                                                                  Hoàng Tuấn

Viết bình luận mới