An Giang tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư

10/08/2018 15:07

Với phương châm: “Trách nhiệm, Thân thiện, Một cửa”, tỉnh An Giang đang tăng cường các giải pháp để thu hút đầu tư, nhất là các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; du lịch theo hướng phát triển bền vững nguồn nhân lực, qua đó đã thu hút các dự án đầu tư nhằm mục tiêu khai thác tốt lợi thế vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.

Quý 1-2018, tỉnh An Giang thu hút 19 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 6.264 tỷ đồng. Trong đó, đã thu hút được hai dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm 10,53%/tổng dự án, với tổng vốn đăng ký là 5.030 tỷ đồng, chiếm 80,3%/tổng vốn đầu tư. Riêng phát triển doanh nghiệp, quý 2 năm 2018, toàn tỉnh có 318 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 2.898 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 2,65% số doanh nghiệp, vốn đăng ký là 11.543 tỷ đồng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư An Giang năm 2018, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào các dự án trong 5 lĩnh vực gồm: nông nghiệp, dịch vụ - du lịch, công nghiệp, giao thông, xây dựng và phát triển đô thị, y tế. Trong số 54 dự án này, có 14 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 22 dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ - du lịch, 14 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 1 dự án ở lĩnh vực giao thông và y tế, 3 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị.

                                                       Hà Ngân

Viết bình luận mới