AN GIANG SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN NQ SỐ 33

15/05/2019 16:31

Chiều ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Ông Nguyễn Thanh Bình – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và bà Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị

Nghị quyết tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa ngày càng chặt chẽ hơn với nhiều văn bản, quy định mới được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong công tác quản lý, điều hành, phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới. Công tác quản lý các hoạt động văn hóa trong thời gian qua đạt được nhiều hiệu quả tích cực; công tác cấp phép quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lưu hành văn hóa phẩm; công tác thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh được quản lý khá tốt, đáp ứng tốt nhu cầu của các cá nhân, tổ chức kinh doanh các dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, phục vụ có hiệu quả sự phát triển văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Toàn tỉnh có 503.726 hộ gia đình văn hóa; 861 khóm/ấp văn hóa, 10 xã đạt chuẩn văn hóa, 50/119 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 12 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị... Hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 86 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích cấp quốc gia và 56 di tích cấp tỉnh. Từ năm 2013 đến năm 2018, tỉnh đã cấp 113 giấy phép trùng tu, sửa chữa cho các di tích được xếp hạng. Trung ương đã đầu tư hỗ trợ gần 85 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và ngân sách tỉnh đã hỗ trợ gần 35 tỷ đồng cho trùng tu sửa chữa di tích…

                                                                          Huỳnh Trí – Anh Vũ

 
Viết bình luận mới