An Giang giải quyết việc làm cho trên 30 ngàn lao động trong năm 2017

02/01/2018 09:08

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, với các biện pháp triển khai tích cực, năm 2017 toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề. Tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp cho 25.150 người, đạt tỷ lệ 101% kế hoạch năm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 12.190 học viên, đạt tỷ lệ 101,58% kế hoạch; ký hợp đồng đào tạo nghề theo đơn đặt hàng với 06 công ty, tổ chức 36 lớp, 1.260 học viên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp được nâng lên, từ 38,8% năm 2016 lên 42,5% năm 2017, đạt chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Bên cạnh đó nhờ tích cực hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua việc tổ chức các Phiên giao dịch việc làm, tập trung tổ chức Ngày giao dịch việc làm định kỳ hàng tháng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang. Đồng thời đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động... Trong năm 2017, An Giang đã giải quyết việc làm cho trên 31.039 lao động, đạt tỷ lệ 103% so với kế hoạch năm. Trong đó lao động trong tỉnh 22.745 người, ngoài tỉnh 7.201 người; xuất khẩu lao động 176 người. Qua đó đã góp phần kiềm chế, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%.

Mai Hữu

Viết bình luận mới