Đại hội Công đoàn huyện Tri Tôn lần X

07-12-2017
Ngày 6-12, Đại hội Công đoàn huyện Tri Tôn lần X (nhiệm kỳ 2018-2023) đã diễn ra thành công. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 thành viên, bà Huỳnh Thị Cúc tái đắc cử Chủ tịch.
 

 

t2.jpg

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Tri Tôn nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

    Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã nêu quyết tâm trước đại hội, thực hiện khẩu hiệu hành động “Tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động”. Hoạt động Công đoàn trong 5 năm tới hướng đến mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguồn: baoangiang.com.vn