An Giang thực hiện tốt công tác Mặt trận

06-12-2017
Chiều 5-12, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trần Thị Thanh Hương tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQVN về công tác Mặt trận do ông Lương Hoài Nhân, Phó Trưởng ban Công tác phía Nam UBMTTQVN dẫn đầu. Đại diện UBMTTQVN cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã tham dự.
 

 

t2k.jpg

Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc

    Theo đánh giá của Đoàn công tác UBMTTQVN, An Giang thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ người nghèo, các phong trào, cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận các tầng lớp Nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền và Trung ương. Nổi bật là chủ động, thực hiện tốt công tác nắm dư luận xã hội, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội, đối ngoại Nhân dân, đoàn kết các tôn giáo dân tộc... Từ thực hiện tốt công tác Mặt trận, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ ở cơ sở trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ.

Nguồn: baoangiang.com.vn