Chuẩn bị tốt cho đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở

12-10-2017
Tính đến thời điểm hiện tại, trên 95% Công đoàn (CĐ) cơ sở, Nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và CĐ cấp cơ sở tổ chức đại hội (ĐH) hoặc hội nghị. Đồng thời, CĐ cấp trên cơ sở đang tích cực chuẩn bị tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2018- 2023.
     Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú cho biết, chuẩn bị cho công tác tổ chức ĐHCĐ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành lập tiểu ban giúp việc như: Tiểu ban nội dung và tuyên truyền, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban hậu cần - phục vụ ĐH. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, các đơn vị căn cứ vào số lượng đoàn viên, tình hình hoạt động CĐ tại địa phương để xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới đảm bảo theo tiêu chuẩn, số lượng và thành phần dự kiến cơ cấu. Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú, số lượng ủy viên BCH nhiệm kỳ mới có giảm hơn so với nhiệm kỳ trước, theo hướng chất lượng, hiệu quả hoặc thành phần cơ cấu BCH phải có tính đại diện, nhất là những đơn vị phối hợp và địa bàn có đông công nhân lao động. Bên cạnh, tiêu chuẩn ủy viên BCH cũng nâng lên so với nhiệm kỳ trước cả về trình độ chính trị và chuyên môn, chọn người thực sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực.
 
HINH-H-CTY-CANG-2.jpg
 Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú dự và phát biểu chỉ đạo tại ĐHCĐ cơ sở
 
    Về công tác thảo luận tại ĐH, thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ, ĐHCĐ lần này không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích mà cần tập trung thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc và thách thức đặt ra đối với tổ chức CĐ trong thời kỳ mới; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động CĐ ở đơn vị, ngành, địa phương. Các ý kiến tham luận cần bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp CĐ quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐ và đoàn viên... Tùy theo điều kiện thực tế, có thể tổ chức thảo luận, đóng góp các nội dung, văn kiện ĐH bằng các hình thức phù hợp, khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại ĐH về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị, thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ CĐ Việt Nam.
 
    “ĐHCĐ các cấp, tiến tới ĐHCĐ tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 phải thật sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, dân chủ của đoàn viên, công nhân viên chức - lao động; tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của BCH, Ban Thường vụ và cán bộ, đoàn viên các cấp CĐ với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” - ông Nguyễn Thiện Phú nhấn mạnh. Khởi đầu cho ĐHCĐ cấp trên cơ sở, ngày 18 và 19-10, LĐLĐ huyện Thoại Sơn được LĐLĐ tỉnh chọn tổ chức ĐH điểm. Thời gian qua, công tác tuyên truyền cho ĐHCĐ các cấp được LĐLĐ tỉnh quan tâm, thông qua việc xây dựng kế hoạch phối hợp các cơ quan báo chí như: Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Thông tấn xã Việt Nam (Cơ quan trường trú tại An Giang)… đẩy mạnh thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, tiết mục để đoàn viên, công nhân viên chức - lao động và quần chúng Nhân dân được biết. Song song đó, LĐLĐ tỉnh sẽ ban hành kế hoạch phát động các cấp CĐ đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng ĐHCĐ các cấp, trong đó quan tâm công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
 
    Toàn tỉnh hiện có 1.631 CĐ cơ sở, Nghiệp đoàn và 14 CĐ cấp trên cơ sở. Trong tháng 10, các CĐ cấp trên cơ sở lần lượt tổ chức ĐH nhiệm kỳ 2018-2023 và dự kiến tổ chức xong trong quý IV-2017.

Nguồn: baoangiang.com.vn