HĐND huyện Thoại Sơn tổ chức kỳ họp (bất thường) bầu Chủ tịch UBND huyện

11-10-2017
HĐND huyện Thoại Sơn vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 5 (bất thường), khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021). Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với bà Lê Kim Bình và miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Sáu. HĐND huyện Thoại Sơn đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn.
 
    Các đại biểu đã bầu Phó Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Phạm Minh Tâm giữ chức Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn (nhiệm kỳ 2016-2021); đồng thời bầu bổ sung Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn giữ chức Ủy viên UBND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).


Nguồn baoangiang.com.vn