Khai mạc triển lãm “Văn Miếu- Quốc Tử Giám Thăng Long- Hà Nội và lịch sử khoa cử Việt Nam”

12-08-2017
Tại Bảo tàng An Giang, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (HĐ VHKH) Văn Miếu Quốc Tử Giám thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Bảo tàng An Giang tổ chức triển lãm chuyên đề: “Văn Miếu- Quốc Tử Giám Thăng Long- Hà Nội và lịch sử khoa cử Việt Nam”, tại TP. Long Xuyên, từ ngày 11-8 đến 11-9.
 

 

t2c.jpg

Cắt băng khai mạc triển lãm “Văn Miếu- Quốc Tử Giám Thăng Long- Hà Nội và lịch sử khoa cử Việt Nam”

    Đây là hoạt động chào mừng 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đồng thời, góp phần tôn vinh, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đất nước và bảo tồn những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đặc biệt là truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu nghĩa, tôn trọng hiền tài; là dịp để tuyên truyền, quảng bá nét di sản văn hóa đặc sắc của đất Hà thành.

     Triển lãm bao gồm 80 hình ảnh, tư liệu và hiện vật giới thiệu với công chúng một cách nhìn khái quát về sự hình thành và phát triển của Văn Miếu- Quốc Tử Giám Thăng Long; 82 bia tiến sĩ dựng tại di tích đã được công nhận di sản tư liệu ký ức thế giới và lịch sử khoa cử Việt Nam.

Nguồn: baoangiang.com.vn