Đến năm 2020, có thêm gần 15.500 héc-ta chuyển đổi sang rau màu, cây ăn trái

13-08-2017
Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang Võ Thanh Tân cho biết, năm 2018, tổng diện tích đăng ký chuyển đổi sang rau màu, cây ăn trái trên nền đất lúa của tỉnh là 4.625 héc-ta, gồm: 914,4 héc-ta rau dưa các loại (RDCL), 2.177,8 héc-ta cây màu (mè 219 héc-ta, bắp các loại 1.488 héc-ta, đậu các loại 183 héc-ta), 1.532,8 héc-ta cây ăn trái (xoài 748 héc-ta, chuối 389 héc-ta, cây có múi 293 héc-ta).
     Năm 2019, tổng diện tích đăng ký chuyển đổi 3.477,5 héc-ta (RDCL 840,9 héc-ta, màu 1.449,9 héc-ta, cây ăn trái 1.186,7 héc-ta). Đến năm 2020, có 7.375,4 héc-ta đăng ký chuyển đổi (2.344 héc-ta RDCL, 1.831,2 héc-ta màu, 3.200,2 héc-ta cây ăn trái). Tính chung, diện tích chuyển đổi giai đoạn 2018-2020 khoảng 15.478 héc-ta.

    Năm 2017, tỉnh đề ra kế hoạch chuyển đổi gần 9.264 héc-ta (RDCL 3.950,7 héc-ta, màu 3.408,9 héc-ta, cây ăn trái 1.904,36 héc-ta). Trong đó, diện tích đã chuyển đổi vụ đông xuân và hè thu là 3.482,53 héc-ta (vụ hè thu còn 5 huyện chưa báo cáo), kế hoạch chuyển đổi vụ thu đông 2017 là 5.781,42 héc-ta.

Nguồn: baoangiang.com.vn