“Cải cách hành chính để đạt được sự hài lòng của Nhân dân”

13-08-2017
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên yêu cầu các ngành, các cấp nâng cao chất lượng phục vụ của bộ máy chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC,VC) trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.
     Theo đó thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND xã, phường trên địa bàn thành phố đã ký cam kết thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cụ thể đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) tại hội nghị phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Nội dung cam kết bao gồm: Rà soát, tham mưu UBND thành phố đề nghị tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Từng ngành, địa phương cam kết không ban hành văn bản trái với quy định cấp trên; không đặt ra các quy định, điều kiện riêng gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; không để xảy ra tình trạng CB, CC, VC thuộc quyền quản lý có hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giao dịch, giải quyết hồ sơ, TTHC. Nếu cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận có vi phạm thì người đứng đầu cơ quan, địa phương sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm. Nếu các ban, ngành, địa phương không đạt được nhiệm vụ, chỉ tiêu cam kết thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định.

IMG-4219.jpg

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ kiểm tra tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Mỹ Bình

    Theo đánh giá của UBND TP. Long Xuyên, những tháng đầu năm 2017, do có sự tập trung, điều hành sâu sát của thành phố, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân, nên các nội dung, nhiệm vụ về CCHC đều được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách thể chế; cải cách TTHC và thực hiện cơ chế “1 cửa”, “1 cửa liên thông” trong giải quyết TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; CCHC công; hiện đại hóa nền hành chính đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời, được lãnh đạo cơ quan, đơn vị và UBND xã, phường quan tâm hơn.

    Hiện nay, việc trả kết quả được thực hiện theo nguyên tắc: Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn, CC, VC Bộ phận 1 cửa liên hệ qua điện thoại để cá nhân, tổ chức đến nhận. Đối với lĩnh vực đất đai, địa phương còn nhắn tin qua hệ thống tổng đài Viettel để cá nhân, tổ chức biết. Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết thì CC, VC liên hệ ngay với cá nhân, tổ chức qua điện thoại để yêu cầu bổ sung hồ sơ. Đối với hồ sơ không giải quyết, CC, VC liên hệ qua điện thoại và tin nhắn để trả lại hồ sơ, kèm theo thông báo không giải quyết hồ sơ của các phòng, cơ quan chuyên môn. Đối với hồ sơ quá hạn, phòng, ban chuyên môn có trách nhiệm gửi Bộ phận 1 cửa văn bản ghi rõ lý do quá hạn, thời gian trả kết quả tiếp theo để chuyển cho cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, phần lớn CB được bố trí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều có năng lực, đạo đức khá tốt, nên chất lượng và thái độ phục vụ ngày một tốt hơn, tạo được lòng tin cho người dân và doanh nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp thành phố, phường được quan tâm đầu tư nhằm tạo thuận lợi tốt nhất cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ.

    Tuy nhiên, địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận: Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC của một số cơ quan, đơn vị, xã, phường chưa được thực hiện thường xuyên và thiếu đồng bộ. Việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thành phố, phường, xã có những lúc chưa nhịp nhàng, dẫn đến giải quyết 1 số hồ sơ chậm, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Việc sử dụng phần mềm “1 cửa”, “1 cửa liên thông” gặp rất nhiều khó khăn do thiếu đồng bộ, thiết bị tra cứu hồ sơ bị hỏng... ở các cơ quan chuyên môn.

    Nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới của địa phương còn rất nặng nề. Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Phạm Thành Thái, các đơn vị, phường, xã phải tiếp tục rà soát, khắc phục những vấn đề còn thiếu sót; phải phấn đấu đến cuối năm nay, 13/13 phường, xã phải đạt điểm số “rất tốt”, để toàn thành phố đạt thứ hạng cao hơn. Bộ phận 1 cửa là nơi tiếp xúc với Nhân dân. Do đó, việc nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân ở bộ phận này đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, tập trung khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt trong thực hiện CCHC; tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố về CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Nếu có trễ hẹn giải quyết TTHC, phải công khai xin lỗi người dân theo quy định… “Mục tiêu của CCHC không phải là đạt điểm cao, đạt được thứ hạng cao. Điều quan trọng là chúng ta phải đạt được sự hài lòng, tin yêu của người dân đối với việc giải quyết TTHC có liên quan đến người dân, đối với thái độ, phong cách phục vụ của CB, CC, VC” - ông Phạm Thành Thái nhấn mạnh.

    6 tháng đầu năm 2017, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND TP. Long Xuyên đã nhận và giải quyết 9.706 hồ sơ. Trong đó, trả đúng thời hạn 8.526 hồ sơ; trả quá hạn 312 hồ sơ; chưa đến hạn 868 hồ sơ.

Nguồn: baoangiang.com.vn