Độc đáo chùa Xà Tón

02-04-2017
Với những kến trúc độc đáo, chùa Xà Tón còn gọi là chùa Xvayton (thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn), được Bộ Văn hóa công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia ngày 12 tháng 12 năm 1986…
 

 

001533.jpg
 
001448.jpg
 Chùa Xà Tón (có nghĩa là “khỉ đeo”) được xây dựng hơn 300 năm
 
001464.jpg
 Ban đầu, chùa được dựng bằng gỗ, lợp lá, nền đất. Đến năm 1896, chùa được xây dựng kiên cố và tu bổ nhiều lần cho đến hôm nay
 
001494.jpg
Chính điện của chùa là nơi hành lễ, thuyết pháp
 
001522.jpg
Mái chính điện chùa có cấu trúc tam cấp, lợp ngói màu
 
001521.jpg
Phía trên có thần rắn Na Ga nằm dài, tượng trưng cho sự dũng mãnh và bất diệt
 
001470.jpg
Các gian nhà tăng và nhà lễ là nơi ở và học tập của các nhà sư
 
001458.jpg
Xung quanh trong khuôn viên chùa có các tháp lớn, nhỏ,  để an táng hài cốt người đã mất đã được hỏa táng
 
001510.jpg
 Chùa Xà Tón lưu giữ trên 100 bộ kinh ghi trên lá buông…
 
001507.jpg
… được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là ngôi chùa lưu giữ nhiều nhất về sách kinh lá tại Việt Nam vào đầu năm 2006.


Nguồn: baoanggiang.com.vn