Chợ Mới: Nhiều giải pháp hạn chế học sinh bỏ học

05-08-2013
Ngành Giáo dục huyện Chợ Mới đang tập trung các giải pháp hạn chế học sinh bỏ học. Thực tế mặc dù tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, song vẫn còn ở mức cao và việc vận động học sinh bỏ học trở lại trường thấp dẫn đến tỷ lệ huy động học sinh chưa cao, nhất là cấp THCS và THPT.

Huyện Chợ Mới đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống bỏ học. Đặc biệt, xác định được hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp mới khả thi, sát thực tế. Theo Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Chợ Mới Quách Trung Phiêu: Huyện tập trung các biện pháp huy động học sinh đến trường để nâng cao tỷ lệ dân số trong độ tuổi đi học hàng năm, đồng thời thực hiện tốt “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục”, “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Phấn đấu, huy động hết trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, đảm bảo vững chắc phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. Song song đó, thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng dạy học và hiệu quả đào tạo, xem đây là giải pháp căn cơ hạn chế tình trạng học sinh bỏ học; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không” đi đôi với đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi bệnh thành tích, khắc phục triệt để tình trạng học sinh “ngồi nhầm lớp”, “lên lớp non”; tăng cường thanh, kiểm tra chất lượng học tập của học sinh. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, thường xuyên theo dõi, cập nhật phát hiện học sinh yếu kém, có nguy cơ bỏ học;...

 
 Huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo, chống bỏ học giữa chừng.

 

   Huyện ủy Chợ Mới cũng chỉ đạo nhiều giải pháp cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, các đoàn thể trong công tác chống bỏ học; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về tầm quan trọng của việc học, cho con em đi học đến nơi đến chốn, ngăn chặn tình trạng bỏ học giữa chừng; khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Mặt khác, phê phán tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm; lấy kết quả chống bỏ học là một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng đối với tổ chức cơ sở Đảng và công nhận gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện các chính sách xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất... cho các hộ nghèo, cận nghèo, xem xét các chính sách xã hội có xem xét việc thực hiện nghĩa vụ học tập của gia đình. Đồng thời, khắc phục tình trạng một số địa phương chưa thực hiện đồng bộ và quan tâm triển khai tổ chức Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục để hạn chế học sinh bỏ học.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 CT/TU của Tỉnh ủy về hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp các cấp học đạt cao, học sinh bỏ học giảm. Nếu như năm học 2008-2009 cấp mẫu giáo huy động đạt 108,72%, tiểu học 101,35%, THCS 93,83%, THPT 94,3%; học sinh bỏ học cấp tiểu học 0,5%,THCS 4,4%, THPT 4,8%; đến học kỳ 1 năm học 2012-2013 cấp mẫu giáo huy động đạt 101,68%, tiểu học 101,29%, THCS 98,92%, THPT 96,2%. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình đạt từ 97,71% lên 99,85%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS từ 97,71% lên 99,45%, THPT từ 87,74% lên 99,46%.

Theo baoangiang.com.vn