Trường Chính trị Tôn Đức Thắng: Đổi mới toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ

05-01-2013
64 năm qua, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã góp phần to lớn vào việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, công tác vận động quần chúng… cho cán bộ tỉnh nhà. Những thắng lợi đạt được ấy cũng trở thành động lực phấn đấu của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra.

            Năm 2012, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của Tỉnh ủy giao, nhà trường đã khai giảng 38 lớp với 3.280 học viên; bế giảng 39 lớp với 3.468 học viên. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp, tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường tập trung đi sâu vào thực hiện cải cách, đổi mới phương pháp dạy và học, chống tiêu cực trong kiểm tra – thi ở các lớp. Các phương pháp sư phạm hiện đại được vận dụng vào soạn giáo án và giảng dạy thành công ở nhiều lớp; tác động tích cực đến phương pháp học của học viên. Nhiều bài thi viết đáp ứng yêu cầu về lý luận và thực tiễn, chuyển hóa những kiến thức đã học thành nhận thức của bản thân.

            Bên cạnh đó, hoạt động khoa học đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức lý luận, kiến thức thực tiễn và phương pháp sư phạm của mỗi giảng viên. Trong năm, trường đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm, triển khai nhiều đề tài khoa học cấp trường nghiên cứu tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, hoặc nghiên cứu phục vụ đổi mới công tác tổ chức quản lý và giảng dạy. Việc thực hiện dự giờ, thao giảng cấp khoa, cấp trường và phát phiếu tham khảo ý kiến học viên về nội dung bài giảng, môn học, chất lượng giảng dạy, thảo luận của giảng viên… cũng trở thành phương pháp hay để nâng cao chất lượng dạy – học trong nhà trường. Kết quả, có 16 giảng viên được bình chọn “Giảng dạy giỏi” cấp khoa, 8 giảng viên được bình chọn “Giảng dạy giỏi” cấp trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên nhà trường luôn được quan tâm. Từ năm 2006 đến nay, trường đào tạo được 14 thạc sĩ, 1 tiến sĩ, nâng tổng số giảng viên đạt trình độ thạc sĩ lên 18 người, 4 tiến sĩ và đang cử đào tạo thạc sĩ 5 người.

            Theo ông Bùi Quốc Quang, Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu nhà trường, nhiều hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý đã được hoàn thành. Đó là khai trương cổng thông tin điện tử nhà trường (http://truongchinhtri.angiang.gov.vn), cầu nối trực tiếp giữa nhà trường cùng cán bộ giảng viên và học viên. Một hệ thống camera 39 chiếc được lắp đặt tại tất cả phòng học, hội trường, giảng đường và khu làm việc, phục vụ công tác chấm điểm chuyên cần, việc thực hiện quy chế dạy, học và làm việc trong trường. Hệ thống máy chiếu cũng được trang bị mới, đưa vào phục vụ giảng dạy theo công nghệ thông tin. Một số ứng dụng khác như văn phòng điện tử, hệ thống quản lý chất lượng… cũng đang được gấp rút hoàn thành và sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào quý II-2013. Tổng kinh phí đầu tư các trang thiết bị và ứng dụng trên 5 tỷ đồng.


Khen thưởng các giảng viên đạt thành tích giảng dạy tốt năm 2012             
Năm 2013, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng được giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 54 loại lớp, với 5.104 học viên. Theo Ban Giám hiệu nhà trường, để đáp ứng nhiệm vụ ngày càng cao trước yêu cầu đổi mới và phát triển của tỉnh nhà, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phải đổi mới toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhà trường sẽ tập trung thực hiện tốt nhiều mặt công tác, trước hết là tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tư cách, phẩm chất của giảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhà trường xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, bởi thực tiễn đã cho thấy: Kiến thức của người thầy chỉ thực sự có tính thuyết phục và được chuyển tải thành công đến học viên khi bản thân người thầy tạo dựng được niềm tin yêu và kính trọng của học viên bằng những phẩm chất tốt đẹp của mình.

            Ngoài ra, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình theo hướng vừa đảm bảo phù hợp với chuẩn nội dung, chương trình chung của Học viện Chính trị - Hành chính, vừa phù hợp điều kiện, đặc điểm riêng của tỉnh nhà; đổi mới, vận dụng phương pháp tích cực phù hợp với điều kiện, đặc điểm giảng dạy trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở nhà trường; thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008, nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các đơn vị, làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài;…

Theo Baoangiang.com.vn