TP Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn kiểm tra cải cách hành chính tại cơ sở

25/05/2020 10:08

Từ tháng 6 đến tháng 12/2020, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị và các quận, huyện.

Chú thích ảnh
Các quận, huyện thực hiện cải cách hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
 

Đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, các đoàn sẽ kiểm tra, khảo sát định kỳ với các nội dung như: Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính của thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác phối hợp thực hiện 72 nhóm thủ tục hành chính liên thông giữa Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh với các sở,  ban ngành, UBND quận, huyện và các hoạt động công vụ liên quan đến lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng tại UBND quận, huyện và các sở, ban ngành có liên quan.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng sẽ kiểm tra công tác triển khai các nhiệm vụ được giao của các địa phương, đơn vị; công tác khắc phục các nội dung bị trừ điểm chỉ số; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa công vụ, ý thức thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp…

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2020, Thành phố tập trung triển khai kế hoạch cải cách hành chính theo hướng xây dựng hình ảnh chính quyền Thành phố phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Đồng thời, kết hợp thực hiện chủ đề năm 2020 là năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu các sở ngành, quận huyện có những giải pháp cụ thể đẩy mạnh khâu đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp cũng như thực hiện thanh tra, giám sát, tiếp nhận ý kiến khiếu nại về cải cách hành chính. Thành phố cũng sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức. Đặc biệt, Thành phố sẽ xử nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị có hành vi, thái độ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới