Thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc

13/06/2018 10:16

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật...

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: KV)

Trước tình trạng mấy ngày gần đây, ở một số tỉnh khu vực phía Nam xảy ra tình trạng công nhân tự ý ngừng việc tham gia diễu hành, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động và môi trường đầu tư, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH đề nghị, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng công nhân ngừng việc.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người lao động có hình thức bày tỏ ý kiến với chủ trương, chính sách và pháp luật phù hợp trên tinh thần tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật; không tự ý nghỉ việc tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập của chính bản thân người lao động.

Hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Phân công theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan ở địa phương để có biện pháp kịp thời, phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Sở LĐ-TB&XH, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất cập nhật tình hình và báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH để phối hợp thực hiện./.

 

Nguồn: dangcongsan.vn

Viết bình luận mới