Sông Tô Lịch sau 3 ngày làm sạch bằng công nghệ Nhật Bản đã bớt 'bốc mùi'

21/05/2019 14:06

Ngày 20/5, Phòng phân tích chất lượng môi trường của Viện Công nghệ môi trường đã lấy mẫu nước sông Tô Lịch (Hà Nội) để kiểm tra chất lượng nguồn nước sau khi áp dụng thí điểm làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản.

Chú thích ảnh

Lấy mẫu nước sông Tô Lịch.  

Chú thích ảnh

Các cán bộ lấy mẫu nước và thông số ở vị trí phía trên khu vực đặt máy làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản để so sánh với mẫu nước đã được làm sạch bằng công nghệ này.

Chú thích ảnh

Tại vị trí nước chưa được xử lý, mặt sông sủi bọt, bốc mùi nồng nặc.

Chú thích ảnh

Thiết bị chuyên dụng để kiểm tra các chỉ số nước của sông Tô Lịch.

Chú thích ảnh

Mẫu nước được cho vào các chai nhựa để mang về phân tích.

Chú thích ảnh

Một cán bộ của Phòng phân tích chất lượng môi trường cho biết, các mẫu nước lấy ngày hôm nay sẽ có kết quả sau 7 ngày làm việc.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, một vài chỉ số của nước sông có thể kiểm tra nhanh để biết nồng độ oxy hòa tan trong nước (DO) và độ PH.  Bước đầu, kết quả kiểm tra nhanh cho thấy các chỉ số này đã được cải thiện tại vị trí làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor. Mùi hôi của nước sông cũng giảm rõ rệt.

Chú thích ảnh

Về cảm quan, anh Lê Minh Đức (mặc áo xanh - cán bộ Viện Công nghệ môi trường) chia sẻ: "Tình trạng ô nhiễm đã có chuyển biến tích cực”.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới