Sóc Trăng thực hiện chi trả đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động

23/10/2021 09:01

Liên quan đến công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, tỉnh đã thực hiện chính xác, đầy đủ, phục vụ kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng; đặc biệt là trong thời gian dịch COVID-19 xảy ra, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống người lao động bị mất việc làm, thu nhập.

Chú thích ảnh
Cây “ATM gạo” của tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Chanh Đa/TTXVN
 

Trong thời gian dịch bệnh, tỉnh Sóc Trăng đã đa dạng, linh hoạt các phương thức chi trả (chi trả gộp 02 tháng, chi trả tại nhà); đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt (hiện tại bình quân có khoảng 81,61% số người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, hoàn thành chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao).

Trong đó, năm 2020, đã chi trả đầy đủ, nhanh, gọn, kịp thời, an toàn cho 8.421 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với 91 điểm chi trả đến tận cấp xã; 11.556 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 38.852 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 15.050 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là trên 1.098,2 tỷ đồng.

9 tháng năm 2021, đã chi trả đầy đủ, nhanh gọn, kịp thời, an toàn cho 8.657 người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với 94 điểm chi trả đến tận cấp xã; 5.867 người hưởng trợ cấp thất nghiệp; 23.793 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và 12.920 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là trên 920 tỷ đồng.

Trước tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến việc sản xuất, kinh doanh, việc làm thu nhập của doanh nghiệp và người lao động, để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch, với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ người lao động và người SDLĐ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Kết quả, đã sớm hoàn thành việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 1.091 đơn vị, tương ứng 35.396 lao động với số tiền được điều chỉnh giảm gần 10,6 tỷ đồng.

Tỉnh đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn; ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tính đến ngày 15/10, Bảo hiểm Xã hội Sóc Trăng đã giải quyết cho 4 đơn vị với 2.720 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền gần 15,25 tỷ đồng; xác nhận danh sách người lao động nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc cho 5.136 lao động của 149 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách.

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, với sự khẩn trương, quyết liệt sau 15 ngày thực hiện (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021), Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã hoàn thành thông báo giảm đóng cho 1.062 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với 33.137 người lao động, số tiền giảm đóng ước tính gần 20 tỷ đồng. Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã gửi danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho 738/1.062 đơn vị (đạt 69,49%), với 28.221/33.137 lao động (đạt 85,16%); đã chi hỗ trợ cho 5.192 người lao động, với số tiền gần 11,47 tỷ đồng, qua đó góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho cả người sử dụng lao động lẫn người lao động trên địa bàn.

Kết quả phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt khá nhưng chưa bền vững

Theo ông Đàm Lực Sĩ, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sóc Trăng, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của tỉnh đến nay là 65.116 người, chiếm khoảng 10,15% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 99,95% so với chỉ tiêu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, tăng 3% so với năm 2019. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt 14.656 người, tăng 262,86% so với cuối năm 2019, chiếm khoảng 2,28% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.252.098 người, đạt 99,94% so với chỉ tiêu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giao, bằng 98,14% so với năm 2019, tỷ lệ bao phủ đạt 95,15% theo Niên giám thống kê năm 2018, cao hơn 4,15% so với chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao (91%). Trong đó, 133.934 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bằng 119,54% so với năm 2019; 187.880 học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (đạt 83,87%), tăng 3,80% so với năm 2019.

Tuy nhiên, số người tham gia bảo hiểm y tế tính đến ngày 30/9/2021 giảm chỉ còn 956.530 người, tỷ lệ bao phủ đạt 79,99% (theo số liệu thống kê năm 2020 là 1.195.741 người), đạt 75,72% so với chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, bảo hiểm y tế hộ gia đình có 177.900 người tham gia; bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có 121.465 người tham gia, đạt 54,50%.

Nguyên nhân số người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian gần đây chưa bền vững, giảm so với năm 2020 là do đầu năm 2021, một số xã được công nhận nông thôn mới nên đối tượng người sinh sống vùng kinh tế đặc biệt khó khăn không còn được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế với tổng số giảm 35.427 người. Từ ngày 01/7/2021, người dân tộc và người sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên toàn tỉnh giảm 350.539 người (69 xã/phường/thị trấn), do đó không thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc.

Nguồn: baotintuc.vn

Viết bình luận mới